2019-04-19, penktadienis, 05:39.     Šiandien Joniškyje saulė teka 06:06, leidžiasi 20:27, dienos ilgumas 14:21.

2018 m. suplanuoti gamtotvarkos darbai jau užbaigti

2018-10-20, paskelbė Dienos NAUJIENOS
2018 m. suplanuoti gamtotvarkos darbai jau užbaigti

Žagarės regioninio parko direkcija – viena 3 saugomų teritorijų direkcijų Lietuvoje, 2017 m. pradėjusi vykdyti darbus pagal projektą „Gamtotvarkos priemonių įgyvendinimas „Natura“2000“ teritorijose“ (2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-V-018 priemonė „Biologinės įvairovės apsauga“).

 

Įgyvendinant šį projektą gamtotvarkos darbai 3 projekto teritorijose vykdomi savo jėgomis. Projekto įgyvendinimo metu vykdomi darbai paukščių (PAST) ir buveinių apsaugai (BAST) svarbiose teritorijose: BAST Žagarės miško tvarkymas, BAST Mūšos tyrelio tvarkymas, PAST Vilkijos upės tvarkymas. Buveinių apsaugai svarbios teritorijos skirtos Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių tipams, saugomų rūšių gyvūnų ir augalų buveinėms apsaugoti ar atkurti, nes svarbu išsaugoti jų biologinę įvairovę Europos Bendrijoje. Paukščių apsaugai svarbios teritorijos skirtos saugomų rūšių laukinių paukščių natūralioms populiacijoms jų paplitimo arealuose išsaugoti, taip pat migruojančių paukščių perėjimo, šėrimosi, mitybos, susitelkimo poilsio ir migracijos metu vietoms išsaugoti.

 

2018 m. gamtotvarkos darbai vykdyti visose 3 projekto teritorijose. Vykdant BAST Mūšos tyrelio miško tvarkymo darbus 11,8 ha plote iškirstos ir pašalintos menkavertės atžalos.PAST Vilkijos upės slėnyje nušienauta, iškirsta ir pašalinta žolinė bei sumedėjusi augmenija 4,7 ha plote. BAST Žagarės miške iškirsta ir pašalinta sumedėjusi augmenija 29,7 ha plote.

 

Įgyvendinant gamtotvarkos priemones (žolės šienavimo, sumedėjusios augmenijos kirtimo, pašalinimo ir kt.) siekiama sudaryti sąlygas buveinėms ir rūšims atsikurti, jas išsaugoti ir atitinkamai sudaryti prielaidas saugomos teritorijos vertybių būklei gerinti. Gamtotvarkos darbai Žagarės regioniniame parke bus tęsiami 2019 m. ir vyks iki 2020 m.

 

Žagarės regioninio parko direkcijos vyresn.specialistė Modesta Bielskienė

 
 
Contact form

Šios dienos vardadieniai