2019-04-20, šeštadienis, 23:31.     Šiandien Joniškyje saulė teka 06:04, leidžiasi 20:29, dienos ilgumas 14:25.

Įteikti profesinio mokymo diplomai

2018-06-30, paskelbė Dienos NAUJIENOS
Įteikti profesinio mokymo diplomai

Kiekvienos mokyklos gyvenimą įrėmina dvi šventės – Rugsėjo pirmoji ir išleistuvės. Abi jos gražios ir džiugios: viena žymi darbų pradžią, o kita susumuoja rezultatus. Nors kartais tvirtinama, kad išsilavinimas nesvarbus, stebint mokyklą baigusius žmones negalima nematyti jų džiugesio – įveiktas nelengvas vieniems metus, kitiems  trejus, o tretiems ir penkerius užtrukęs gyvenimo etapas.

 

Joniškio žemės ūkio mokykloje birželio 27 d. buvo įteikti profesinio mokymo diplomai 104 absolventams. Šventinio renginio pradžioje sugiedotas valstybės himnas tarsi pabrėžė, kad ši laida ypatinga – išsilavinimą ir įgytas kvalifikacijas patvirtinantys dokumentai gaunami minint nepriklausomos Lietuvos šimtmetį. Mokyklos direktorius Liudas Jonaitis sveikino absolventus linkėdamas dirbti Lietuvos labui, neatitrūkti nuo gimtosios žemės, neužmiršti agrarinės kultūros. Į diplomų įteikimo ceremoniją atvykusi Joniškio savivaldybės vicemerė Vaida Aleknavičienė atkreipė dėmesį į greit slenkantį laiką, būtinybę mokytis visą gyvenimą, linkėjo neprarasti optimizmo. Grupių vadovų vardu auklėtinius pasveikino mokytoja Reda Sinkevičienė, o praktinio mokymo vadovas Saulius Dauparas iškilmingai perskaitė direktoriaus įsakymą apie profesinio mokymo diplomų išdavimą.

 

2018 metų Joniškio žemės ūkio mokyklos absolventų laida nedidelė. Mokyklą baigė tik šešios grupės, iš jų – dvi grupės mokinių, jau įgijusių vidurinį išsilavinimą. Jos, beje, ir buvo gausiausios: dekoratyvinio apželdinimo verslo darbuotojų profesinio mokymo diplomus gavo dvidešimt keturi absolventai, apskaitininkų ir kasininkų – septyniolika absolventų. Šių grupių mokiniai į pamokas atvykdavo jau po darbo ir savaitgaliais, o teorinius dalykus mokėsi nuotoliniu būdu. Apskaitininkai ir kasininkai susidūrė su dar vienu išbandymu – modulinėmis programomis, kur medžiaga dėstoma moduliais. Mokantis pagal tokią programą labai svarbu lankyti pamokas, nes praleidęs dalį kurso mokinys turi mokytis savarankiškai, konsultuotis su mokytojais, kad galėtų gauti įvertinimą. Džiugu, kad būtent šių grupių mokiniai atsakingai mokėsi, tik 9 iš jų nutraukė studijas, nes negalėjo suderinti darbo ir mokymosi. Diplomai su pagyrimu ir padėkos raštai už labai gerą mokymąsi įteikti net aštuonioms 16G grupės mokinėms: Viktorijai Anilionytei, Olei Baškienei, Renatai Čagienei, Loretai Domkienei, Gintarei Labanauskienei, Giedrei Lukoševičienei, Danutei Lunskienei, Neringai Valančienei. Darbo rinką šiais metais papildė keturiasdešimt vienas vienerių metų profesinio mokymo programą Joniškio žemės ūkio mokykloje baigęs specialistas.

 

Į profesinio mokymo diplomų įteikimo šventę atėjo ir gausus būrys absolventų, baigusių trejų metų mokymo programą. Juos atlydėję tėvai, draugai sveikino savo artimuosius, o kalbos buvo susijusios ne su švente, o su būsimu darbu. Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojų grupę išleidusi mokytoja Emilija Ivanova džiaugėsi, kad iš devyniolikos šios grupės mokinių tik vienas dirbs užsienyje, o daugelis jau darbą susirado Lietuvoje. Mokyklą sėkmingai baigė ir šešiolika apdailininkų (statybininkų). Jų grupės vadovė (16S) Liudmila Božidaj linkėjo auklėtiniams sėkmės, akcentuodama, kad išsilavinimas žmogui svarbus, o diplomų įteikimo šventė gali būti vienintelė gyvenime. Profesinio mokymo diplomai buvo įteikti septyniolikai technikos priežiūros verslo darbuotojų. Grupės vadovė Reda Sinkevičienė linkėjo mokiniams sėkmės tolimesniame gyvenimo kelyje, džiaugėsi, kad auklėtiniai gerai mokėsi, stengėsi įveikti iškilusius sunkumus.

 

Ši laida labai vyriška – mokyklą baigė penkiasdešimt du vaikinai, todėl visi džiaugsmingai plojo, kai atsiimti profesinio mokymo diplomų į sceną kopė dekoratyvinio apželdinimo verslo darbuotojų grupės merginos. Jų auklėtoja Ramutė Liucvaikienė džiaugėsi, kad merginos buvo labai aktyvios, dalyvavo įvairiuose konkursuose, gerai mokėsi. Nors jų tik dvylika, bet merginos įrodė, kad ir negausus būrys gali daug nuveikti ir garsinti mokyklą ne tik respublikoje, bet ir už jos ribų.

 

Džiugu, kad absolventai ne tik mokėsi profesijos dalykų, bet ir pasižymėjo įvairioje kultūrinėje, sportinėje, praktinėje veikloje. Padėkos raštais ir atminimo dovanėlėmis už gerą mokymąsi buvo apdovanoti Karolis Kulys (16S) ir Simona Augustytė (11G). Už gerą mokymąsi, įgytų žinių ir praktinių įgūdžių taikymą tarptautiniuose konkursuose pagerbtos Odeta Ramonaitė (11G), Eimantė Vaineikytė (11G), Otilija Skablauskaitė (11G).Padėkos raštas ir atminimo dovanėlė įteikta Viktorijai Trumpytei (11G) už gerą mokymąsi, įgytų žinių ir praktinių įgūdžių taikymą tarptautiniuose konkursuose bei mokyklos reprezentavimą sportinėse varžybose. Šypsojosi padėkos raštą ir atminimo dovanėlę gavęs Džiugas Montvilas (16S) – jis pagerbtas už pareigingumą ir mokyklos reprezentavimą įvairiose sportinėse varžybose. Už pareigingumą, aktyvią kultūrinę veiklą, įgytų žinių ir praktinių įgūdžių taikymą respublikiniuose konkursuose apdovanota ir Lukrecija Rinkevičiūtė (11G). Atsiimti padėkos raštų ir atminimo dovanėlių buvo pakviesti mokyklos sportininkai, reprezentavę ją įvairiose sportinėse varžybose: Aurelijus Balnys (16S), Benas Būzas (16S), Šarūnas Gulbinas (16S), Ernestas Rudys (16S), Eimantas Grickevičius (15T), Arnas Norkus (15T), Rytis Rudis (18Ž), Ieva Grubliauskaitė (11G). Padėkos raštas ir atminimo dovanėlė už mokyklos reprezentavimą įvairiose sportinėse varžybose ir respublikiniuose profesinio meistriškumo konkursuose atiteko Deividui Ivoškevičiui (15T). Už mokyklos reprezentavimą respublikiniuose konkursuose apdovanoti labiausiai pasižymėję mokiniai: Dovydas Anilionis (15T), Karolis Perminas (15T), Sigitas Razminas (15T), Dainora Dumbrytė (11G), Miglė Dargužaitė (11G), Jovita Svidraitė (11G). Už aktyvią kultūrinę veiklą, mokyklos reprezentavimą konkursuose ir koncertuose padėkota Edvinui Spiriui (16S).

 

Baigiantis šventei mokytojams ir mokyklai dėkojo mokiniai. Mokinių vardu kalbėjo Simona Augustytė ir Otilija Skablauskaitė. Jos įteikė laidos dovaną – dekoratyvinę bitę, kurią mokytoja E. Ivanova pažadėjo įkurdinti ką tik įrengtame vabzdžių namelyje. Džiugiai atsisveikino su mokykla ir apskaitininkų ir kasininkų bei dekoratyvinio apželdinimo verslo darbuotojų grupės mokiniai. Jie dėkojo mokyklos vadovams, mokytojams, grupės draugams už pagalbą mokantis, o ypatingą padėką išreiškė grupių auklėtojoms Birutei Juknienei ir Rimai Skirvainienei. Visa salė draugiškai sudainavo mokyklos dainą, o po to įsiamžino nuotraukose.

 

Baigėsi dar vieni mokslo metai. Ant kėdės paliktas gerberos žiedas tarsi šaukia sugrįžti ir mokinius, ir mokytojus į kitą šventę – Rugsėjo pirmąją.

 

Informaciją parengė Nijolė Vaičiulytė-Mykolaitienė

Nuotraukos Virginijaus Norvilo, Deivido Beinoro

 

 
 
Contact form

Šios dienos vardadieniai