2019-09-23, pirmadienis, 04:36.     Šiandien Joniškyje saulė teka 07:06, leidžiasi 19:14, dienos ilgumas 12:7.

Pažadas tęsėtas: sudarytos geresnės sąlygos skatinti meno kolektyvus, atlikėjus ir jų vadovus

2019-01-05, paskelbė Dienos NAUJIENOS
Pažadas tęsėtas: sudarytos geresnės sąlygos skatinti meno kolektyvus, atlikėjus ir jų vadovus

Praėjusių metų rudenį buvo kalbėta, kad nuo 2019 metų būtina keisti Joniškio rajono mėgėjų meno kolektyvų ir atlikėjų skatinimo tvarką, nes nemažą indėlį į kolektyvų ir atlikėjų paruošimą įdeda ir meno vadovai, mokytojai. Tačiau jie nėra skatinami. Praktika parodė, kad būtina skatinti ne tik mėgėjų meno kolektyvus, atlikėjus, bet ir meno vadovus, konkursų laureatus paruošusius mokytojus. Ar pažadai vykdomi, kalbame su Joniškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiąja specialiste Erika Šivickaite.

 

Buvo žadėta, kad nuo 2019 metų planuojama keisti rajono mėgėjų meno kolektyvų ir atlikėjų skatinimo tvarką. Kokioje stadijoje šiuo metu yra šis projektas?

 

Pažadai vykdomi. Bendradarbiaujant su Joniškio rajono savivaldybės kultūros ir meno taryba, buvo parengtas naujas Joniškio rajono savivaldybės meno kūrėjų ir meno atlikėjų, pasiekusių  pasiekusių aukštų rezultatų kultūros ir meno srityse, skatinimo tvarkos aprašas. Savivaldybės tarybai pritarus, jis buvo patvirtintas gruodžio 20 dieną vykusiame Joniškio rajono savivaldybės tarybos posėdyje. Nuo šių metų pradžios yra sudarytos geresnės sąlygos skatinti visus rajono meno kolektyvus, atlikėjus ir, žinoma, meno vadovus.

 

Kas gali pretenduoti gauti paskatinimą?

 

Gauti premijas turi teisę meno kūrėjai, deklaravę savo gyvenamąją vietą Joniškio rajono savivaldybėje, garsinantys Joniškio kraštą ir kūrybinę veiklą vykdantys savivaldybėje; taip pat meno kolektyvai, atstovaujantys savivaldybei ir garsinantys Joniškio kraštą. Premijos gali būti skiriamos kolektyvui, kuris turi banke atsiskaitomąją sąskaitą. Jei skatinamas nepilnametis fizinis asmuo ir jam skiriama premija, ji pervedama į jo asmeninę sąskaitą banke arba į fizinio asmens tėvų, globėjų sąskaitą. Dabar premiją galės gauti ne tik švietimo, kultūros įstaigų kolektyvai, bet ir privačių studijų atlikėjai, kolektyvai, nes jie taip pat garsina Joniškio kraštą Lietuvoje ir Europoje.

 

Anksčiau premijos buvo skiriamos tiems kolektyvams arba atlikėjams, kurie pelnė laureatų vardus tik Lietuvos nacionalinio kultūros centro organizuojamuose konkursuose. Ar ši sąlyga išliko?

 

Ne, šios sąlygos nebėra. Dabar premijos už pasiektus aukštus rezultatus kultūros ir meno srityse gali būti skiriamos už laimėtas prizines vietas nacionalinių kultūros ir meno organizacijų rengiamuose nacionaliniuose, tarptautiniuose Europos ir pasaulio lygmens konkursuose, festivaliuose, kuriuose dalyvauja ne mažiau kaip 4 šalių atstovai, parodose, kurių nuostatuose numatyta, kad eksponuojami darbai vertinami ir bus skiriami apdovanojimai. Meno srities veikla aprėpia muziką, dailę, choreografiją, teatrą, dainavimą, meninį (raiškųjį) skaitymą, oratorinį meną, kitas meno rūšis ir žanrus. Naujoji tvarka yra šiek tiek sugriežtinti, siekiant kokybės. Dabar premijos nebus skiriamos, jeigu kolektyvas ar atlikėjus užims prizinę vietą rajoninio konkurso metu. Anksčiau ši sąlyga galiojo.

 

Kokios premijų sumos yra numatytos tvarkos apraše?

 

Tarptautiniuose konkursuose, kuriuose kolektyvas užims pirmą vietą, jam bus galima skirti iki 500 eurų piniginę premiją. Antroji vieta – iki 400, o trečioji – iki 300 eurų. Jei kolektyvas užims pirmąją vietą nacionaliniame konkurse, jam bus galima skirti iki 400 eurų, jei antrąją – iki 300, o jei trečią – iki 200 eurų. Fiziniams asmenims tarptautiniuose konkursuose užėmusias prizines vietas gali būti skiriamos tokios premijos: pirmoji vieta iki 350 eurų, antroji – iki 250, o trečioji – iki 200. Nacionaliniuose konkursuose ar festivaliuose: už pirmą vietą gali būti skiriama iki 250, už antrą vietą – iki 200, o už trečią – iki 150 eurų. Mokytojams ar meno kolektyvų vadovams už auklėtinių ir kolektyvų pasiektus aukštus rezultatus skiriamos 50 procentų dydžio premijos nuo auklėtiniui ar kolektyvui skiriamos sumos. Norėčiau akcentuoti, kad jeigu per metus laimėta keliuose tvarkos apraše minimuose renginiuose, tai bendra premijų suma negali viršyti aukščiausio apdovanojimo sumos. Žinoma, premijos bus skiriamos, jeigu savivaldybės biudžete bus lėšų. Šiuo metu yra sudarinėjamas 2019 metų savivaldybės biudžeto projektas ir bus laukiama, kada savivaldybės taryba jį patvirtins.

 

Kas galės siūlyti kandidatus premijai gauti ir kas skirs premiją?

 

Kandidatus gauti premiją Joniškio rajono savivaldybės kultūros ir meno tarybai gali siūlyti pats meno kūrėjas, savivaldybės kultūros, formaliojo ar neformaliojo švietimo, ugdymo įstaigų, meno kolektyvų vadovai ar mokytojai. Savivaldybės kultūros ir meno taryba svarstys gautas paraiškas ir savo siūlymus teiks rajono savivaldybės tarybai, kuri ir priims sprendimą dėl premijos paskyrimo.

 

Koks Jūsų požiūris dėl meno kolektyvų ir atlikėjų skatinimo, kad ne tik tradicinę kultūrą puoselėjantys kūrėjai bus skatinami? Ar praėję metai buvo rezultatyvūs mūsų rajono kultūrininkams?

 

Manau, kad turi būti skatinami visi kūrėjai, kurie aktyviai dalyvauja kultūriniame gyvenime ir savo pasiektais aukštais rezultatais garsina mūsų rajoną respublikoje, Europoje, pasaulyje. Jų dėka pasaulis girdi Joniškio miesto vardą. Žinoma, paskatinti turi būti ir laureatus paruošę mokytojai, meno kolektyvų vadovai. Juk rezultatas susideda ne tik iš talento, bet ir pastovaus, intensyvaus mokytojo ir jo mokinio darbo. Tikiuosi, kad ateityje meno kolektyvai ir atlikėjai bus daugiau orientuoti ne į kiekybę, o į savo vykdomos veiklos kokybę. Metų pabaigoje savivaldybės taryba skyrė premiją Joniškio Mato Slančiausko progimnazijos šokių studijai ,,Kibirkštėlė“, kuri kasmet pelno laureatų vardus įvairiuose konkurse ar festivaliuose. Paskatintas vienas meno kolektyvas, nes tvarkos apraše buvo nurodyta, kad savivaldybės taryba skatina meno kolektyvus arba atlikėjus, kurie pelnė laureatų vardus Lietuvos nacionalinio kultūros centro organizuojamuose konkursuose. Dabar atsivers didesnės galimybės paskatinti mūsų rajoną garsinančius meno kolektyvus, atlikėjus ir jų vadovus.

 

manojoniskis inf.

 
 
Contact form

Šios dienos vardadieniai