2020-08-06, ketvirtadienis, 04:32.     Šiandien Joniškyje saulė teka 05:39, leidžiasi 21:07, dienos ilgumas 15:27.

Projektas ,,Lyderių laikas 3“ Joniškio rajono savivaldybėje įgauna pagreitį

2019-10-08, paskelbė Nuomonės ir aktualijos
Projektas ,,Lyderių laikas 3“ Joniškio rajono savivaldybėje įgauna pagreitį

,,Lyderių laikas 3“ – tai nacionalinis švietimo projektas, kurį vykdo Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, partneriai – Mokyklų tobulinimo centras ir ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas. Šis projektas ilgalaikis, apimantis visas Lietuvos savivaldybes.  Joniškio rajonas drauge su Pasvalio, Pakruojo, Kupiškio ir kt. rajonų savivaldybėmis patenka į paskutinį projekto srautą.

 

Pagrindinė savivaldybės veikla projekte – pokyčio projekto sukūrimas ir įgyvendinimas. Pokyčio projektui kurti ir įgyvendinti skiriami 22 mėnesiai. Šiam tikslui pasiekti savivaldybėje yra suburta kūrybinė komanda, kurią sudaro Joniškio rajono savivaldybės mero pavaduotoja Vaida Aleknavičienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Jonas Novogreckis, vyriausioji specialistė Daina Armonavičienė, ,,Saulės“ pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja Lina Valiukienė ir istorijos mokytoja metodininkė Daiva Lukienė, Gasčiūnų pagrindinės mokyklos direktorė Asta Žilinskienė, Kriukų pagrindinės mokyklos direktorė Rita Šilinienė, Algimanto Raudonikio meno mokyklos mokytoja Edita Rudienė, ,,Aušros“ gimnazijos chemijos mokytoja Lina Martinkienė ir anglų kalbos mokytoja Loreta Jankauskienė, Mato Slančiausko progimnazijos logopedė Rita Padgurskienė, Žemės ūkio mokyklos gimnazijos skyriaus vedėjas Robertas Valančius. Kūrybinės komandos vadovė – Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Aušra Lukšaitė-Lapinskienė.  Komandą konsultuoja psichologas Audrius Matiukas. Numatyta, kad iki 2020 metų pabaigos komandai bus organizuota 12 konsultacijų.

 

Kūrybinė komanda analizavo duomenis apie ugdymo kokybę rajono švietimo įstaigose, ieškojo daugelį įstaigų tenkinančių pokyčio projekto temų. Po ilgų diskusijų, po tyrimo rezultatų analizės išgryninta pokyčio projekto tema – ,,Mokėjimas mokytis bendradarbiaujant“. Projekto veiklomis siekiama skatinti rajono švietimo bendruomenės bendradarbiavimą įvairiais lygmenimis: mokinys – mokinys, mokinys – mokytojas, mokytojas – mokytojas ir mokytojas – mokyklos administracija. 

 

,,Mokėjimo mokytis bendradarbiaujant kompetencijos ugdymas peržengė mokyklos ribas: kūrybinė komanda, sudaryta iš įvairių rajono ugdymo įstaigų atstovų, susitinka, diskutuoja, ieško visus tenkinančių sprendimų, pvz., aptarti bendradarbiavimą pamokoje ugdantys metodai, kurie bus praktiškai taikomi rajono mokyklose“, – teigia ,,Saulės pagrindinės mokyklos atstovės kūrybinėje komandoje Lina Valiukienė ir Daiva Lukienė. 

 

Kad kūrybinės komandos nariams būtų lengviau pasiekti komandos tikslų, mokyklose nuspręsta suburti iniciatyvių mokytojų grupeles, kurių dydis priklauso nuo mokykloje dirbančių mokytojų skaičiaus (3– 5 mokytojai). Šios grupės ir turėtų tapti projekto veiklų ,,varomąja jėga“. Spalio 15 d. kūrybinė komanda su mokyklų bendruomenių atstovais rinksis į pirmą mokyklų iniciatyvų renginį – ,,Bendradarbiavimą skatinantys metodai pamokoje“. Šio renginio metu bus aptarta pokyčio projekto problema, tema, tikslai. Seminarą apie bendradarbiavimą skatinančių metodų taikymą pamokose ves anglų kalbos mokytoja ekspertė Tatjana Kriliuvienė.

 

Projekto pokyčio temą pasirinkti padėjo ir mokslininkų, kuriems vadovauja dr. Jūratė Valuckienė, atliktas tyrimas „Profesinis kapitalas Joniškio rajono mokyklose“. Profesinio kapitalo raiškos matavimo rezultatų analizė leido savivaldybės pokyčio projekto kūrybinei komandai įsivertinti padėtį, atskleidė mokytojų ir mokyklos vadovų skirtingą požiūrį į sprendimų priėmimą, tikėjimą savo jėgomis ir norą padėti mokiniams pasiekti didesnės ugdymosi pažangos.

 

Projektas ,,Lyderių laikas 3“ taip pat suteikė galimybė 4 rajono pedagogams studijuoti Švietimo vadybos magistrantūros studijų programoje ISM universitete. Studijų mokestis mokamas iš projekto lėšų. Šiuo metu studijas jau įpusėjo ,,Aušros“ gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Vilija Bartašienė, Mato Slančiausko progimnazijos direktoriaus pavaduotoja Jolanta Šiurnienė ir anglų kalbos mokytoja Simona Jacienė, Algimanto Raudonikio meno mokyklos direktoriaus pavaduotoja Silva Muižienė.

 

Neformaliųjų studijų moduliuose mokytis turi galimybę kur kas daugiau rajono švietimo bendruomenės narių. Įžanginį modulį lankė daugiau kaip 30 Joniškio ugdymo įstaigose dirbančių mokytojų, švietimo pagalbos ir Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistų. Šiuo metu švietimo bendruomenei vyksta du neformaliųjų studijų moduliai: ,,Besimokantis lyderis“ ir ,,Lyderio santykiai su kitais“. Šių modulių klausytojai ne tik gilinasi į teorinius lyderystės aspektus, bet ir atlieka praktines užduotis.

 

Projektas ,,Lyderių laikas 3“ siekia tobulinti ugdymo įstaigų vadybos praktiką bei besimokančiųjų mokymosi kokybę, ugdymo bendruomenės lyderius skatina vykdyti kokybinius pokyčius tam, kad gerėtų mokinių pasiekimai.

 

                                                                  Projekto ,,Lyderių laikas 3“ Joniškio rajono savivaldybės kūrybinė komanda


 

 
 
Contact form

Šios dienos vardadieniai